علوم زمین

حجم فایل : 3.2 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 15
بنام خدا فصل پنجم : آتشفشانها و فعالیت های آتشفشانی
اهمیت مطالعه آتشفشان ها مشخصات یک آتشفشان آتشفشان شکاف ها یا حفره هایی هستند که مواد آتشفشانی از آنها بیرون می ریزند . اگر مواد آتشفشانی تنها از یک مجرای اصلی بیرون بریزند در اطراف مجرای خروج مخروطی به وجود می آورند
دهانه , دودکش , آشیانه یا اتاق ماگما . مواد خروجی از دهانه آتشفشان ها جغرافیای آتشفشان ها خطرات آتشفشانها پایان...